Διδακτικό έργο

Σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν λεπτομέρειες για όλα τα μαθήματα που έχω διδάξει κατά καιρούς σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο.

Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων

Οπτικοποίηση δεδομένων και επικοινωνία (6 εξάμηνα, 2016 – 2019)
ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οπτική αντίληψη — Αρχές δημιουργίας οπτικοποιήσεων — Τύποι οπτικοποιήσεων για διάφορους τύπους και διαστάσεις δεδομένων — Διαδραστικές οπτικοποιήσεις — Επικοινωνία μέσω οπτικοποιήσεων — Πρακτική σε Tableau και R.

Συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Δ. Καρλή.

Field Prospection and Computing Technologies for Cultural Heritage (3 εξάμηνα, 2015 – 2018)
MSc in Cultural Heritage Materials and Technologies, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Συντονιστής αυτού του μαθήματος (όλα τα μαθήματα αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος διδάσκονται από πολλαπλούς διδάσκοντες, ο καθένας από τους οποίους παρουσιάζει ζητήματα της ειδικότητάς του σε έναν περιορισμένο κύκλο διαλέξεων).

Περιεχόμενο των διαλέξεών μου: Γενικές αρχές οπτικοποίησης — Τεχνικές και εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων, με εφαρμογές στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά — Τεχνικές και εργαλεία οπτικοποίησης πληροφορίας, με εφαρμογές στην πολιτιστική κληρονομιά — Ανακατασκευή αρχαιολογικών αντικειμένων και τοποθεσιών.

Ζητήματα Οπτικοποίησης Πληροφοριών (4 εξάμηνα, 2010 – 2017)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΠΜΣ στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επισκόπηση θεματικών ενοτήτων της περιοχής της Οπτικοποίησης Πληροφοριών — Μελέτη και παρουσίαση από τους φοιτητές ερευνητικών εργασιών από αυτές τις ενότητες.

Ερευνητικά Ζητήματα Γραφικών Υπολογιστών (2 εξάμηνα, 2012 – 2014)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΠΜΣ στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επισκόπηση θεματικών ενοτήτων της περιοχής των Γραφικών — Μελέτη και παρουσίαση από τους φοιτητές ερευνητικών εργασιών από αυτές τις ενότητες.

Τεχνικές προγραμματισμού (1 εξάμηνο, 2010 – 2011)
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ανασκόπηση βασικών εννοιών προγραμματισμού — Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό με C++ — Κλάσεις, αντικείμενα — Κληρονομικότητα — Πολυμορφισμός, υπέρβαση — Βιβλιοθήκη της C++ — Προγραμματισμός οδηγούμενος από συμβάντα — Η βιβλιοθήκη Qt.

Συνδιδασκαλία με τον επίκ. καθηγητή Γ. Λέπουρα.

Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων (1 εξάμηνο, 2010 – 2011)
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αλγόριθμοι γραφημάτων — Τεχνική διαίρει και βασίλευε — Άπληστοι αλγόριθμοι — Στοιχεία υπολογιστικής πολυπλοκότητας — Υλοποιήσεις αλγορίθμων σε C++.

Συνδιδασκαλία με τον επίκ. καθηγητή Θ. Μαλαμάτο.

Γραφικά και Οπτικοποίηση (1 εξάμηνο, 2009 – 2010)
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Θέματα Γραφικών: Επισκόπηση βασικών εννοιών — Μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού — Παρακολούθηση ακτίνας — Δημιουργία σκιών — Τεχνικές κινούμενων συνθετικών ταινιών — Απλοποίηση επιφανειών.

Θέματα Οπτικοποίησης: Αρχές οπτικοποίησης — Οπτικοποίηση βαθμωτών δεδομένων: ισοεπιφάνειες, αλγόριθμος Marching Cubes, απευθείας οπτικοποίηση όγκου (ray casting, splatting) — Οπτικοποίηση διανυσματικών δεδομένων: διαγράμματα βελών, τεχνικές παρακολούθησης σωματιδίων (ρευματογραμμές, τροχιογραμμές, ιχνογραμμές).

Συνδιδασκαλία με την Δρ Αμαλία Φωκά.

Γραφικά, Οπτικοποίηση, Fractals (2 εξάμηνα, 2004 – 2006)

Διδασκαλία των τμημάτων «Γραφικά» και «Οπτικοποίηση» του μαθήματος (το τμήμα «Fractals» διδάχθηκε από τον Δρ Β. Δρακόπουλο).

Θέματα Γραφικών: Μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού — Παρακολούθηση ακτίνας — Δημιουργία σκιών — Τεχνικές κινούμενων συνθετικών ταινιών — Απλοποίηση επιφανειών.

Θέματα Οπτικοποίησης: Αρχές οπτικοποίησης — Οπτικοποίηση βαθμωτών δεδομένων: ισοεπιφάνειες, αλγόριθμος Marching Cubes, απευθείας οπτικοποίηση όγκου (ray casting, splatting) — Οπτικοποίηση διανυσματικών δεδομένων: διαγράμματα βελών, τεχνικές παρακολούθησης σωματιδίων (ρευματογραμμές, τροχιογραμμές, ιχνογραμμές).

Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (11 εξάμηνα, 2007 – 2019)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Γ’ εξάμηνο), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό και στην Java — Κλάσεις, αντικείμενα, πεδία, μέθοδοι — Προσδιοριστές πρόσβασης public, private, protected, πρόσβαση πακέτου — Κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, αφηρημένες μέθοδοι και κλάσεις, διεπαφές (interfaces) — Γενικές κλάσεις (generics), συλλογές της Java — Εξαιρέσεις — Χειρισμός αρχείων — Στοιχεία της βιβλιοθήκης της Java.

Προηγμένα θέματα προγραμματισμού (9 εξάμηνα, 2009 – 2019)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Δ’ / ΣΤ’ εξάμηνο), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

C++ — Βελτιστοποίηση κώδικα — Profiling — Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση — Προγραμματισμός οδηγούμενος από γεγονότα — Εφαρμογές με γραφικό περιβάλλον χρήστη.

Γραφικά Υπολογιστών (12 εξάμηνα, 2005 – 2019)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Γ’ / Δ’ / Ε’ / ΣΤ’ / Ζ’ εξάμηνο), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βασικές έννοιες — Αλγόριθμοι σχεδίασης βασικών σχημάτων — Αλγόριθμοι αποκοπής — Πίνακες μετασχηματισμών στις δύο και τρεις διαστάσεις — Προβολές — Παραμετρικές καμπύλες (καμπύλες Bézier) — Αλγόριθμος απόκρυψης z-buffer — Βασικά μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού — Βασικά στοιχεία απεικόνισης υφής — Εργαστήριο OpenGL.

Τεχνολογίες οπτικοποίησης δεδομένων και πληροφοριών (2 εξάμηνα, 2006 – 2009)
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΣΤ’ εξάμηνο), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εισαγωγή στην οπτικοποίηση — Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ οπτικοποίησης δεδομένων και οπτικοποίησης πληροφοριών — Βασικές αρχές οπτικοποίησης — Οπτικοποίηση πολυδιάστατων δεδομένων — Τεχνικές τριδιάστατων Γραφικών στην οπτικοποίηση δεδομένων — Τεχνικές βασισμένες σε εστίαση, προβολή, στρέβλωση — Δέντρα, ιεραρχίες και γράφοι — Αξιολόγηση μεθόδων οπτικοποίησης.

Αρχές προγραμματισμού (1 εξάμηνο, 2007 – 2008)
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Β’ εξάμηνο), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Προχωρημένος προγραμματισμός με τη γλώσσα προγραμματισμού C — Πολυδιάστατοι πίνακες — Προχωρημένος χειρισμός συμβολοσειρών — Δείκτες, οι πίνακες ως δείκτες — Δομές, δείκτες σε δομές — Αρχεία — Δυναμική διαχείριση μνήμης, απλές δομές δεδομένων — Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης — Δείκτες σε συναρτήσεις — Προγραμματισμός με συμβάντα — Προχωρημένη χρήση προεπεξεργαστή.

Τεχνολογία πολυμέσων (2 εξάμηνα, 2006 – 2008)
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ζ’ εξάμηνο), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Γενικά χαρακτηριστικά πολυμέσων — Αρχές συμπίεσης πληροφορίας — Δομή ψηφιακής εικόνας, Μορφές αρχείων εικόνας, Αλγόριθμος JPEG — Δομή ψηφιακού ήχου, Μορφές αρχείων ήχου, Κωδικοποίηση MP3 — Δομή ψηφιακού βίντεο, Μορφές αρχείων βίντεο, Κωδικοποίηση MPEG — Κινούμενες συνθετικές ταινίες — Οπτικά μέσα αποθήκευσης (CD, DVD) — Πολυμέσα στο Διαδίκτυο, Τεχνολογίες ροής — Διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογής πολυμέσων.

Τεχνολογία πολυμέσων και εικονικής πραγματικότητας (1 εξάμηνο, 2005 – 2006)
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΣΤ’ εξάμηνο), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διδασκαλία του τμήματος «Τεχνολογία πολυμέσων» του μαθήματος (το τμήμα «Τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας» διδάχθηκε από τον Επίκ. Καθηγητή Γ. Λέπουρα).

Το περιεχόμενο που διδάχθηκε είναι παρόμοιο με αυτό του νεότερου μαθήματος «Τεχνολογία πολυμέσων» σε συνεπτυγμένη μορφή και σε μικρότερο βάθος.

Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής (1 εξάμηνο, 2005 – 2006)
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Α’ εξάμηνο), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εισαγωγικό μάθημα με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο των σπουδών τους στην Πληροφορική. Καλύπτονται πολλά θέματα της επιστήμης της Πληροφορικής.

Αρχιτεκτονική υπολογιστών (υλικό, λογισμικό) — Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα — Αναπαράσταση πληροφοριών (κειμένου, εικόνας, ήχου) — Βασικές μέθοδοι συμπίεσης πληροφορίας — Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων — Γλώσσα μηχανής —  Αρχές λειτουργικών συστημάτων — Βασικές αλγοριθμικές δομές — Σχεδίαση αλγορίθμων — Δομές δεδομένων — Αρχές θεωρίας αλγορίθμων — Μεταγλώττιση προγραμμάτων — Αρχές δικτύων υπολογιστών — Αρχές βάσεων δεδομένων — Εργαστήριο HTML.

Πληροφορική και Management (1 ακαδ. έτος, 2005 – 2006)
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Δ’ έτος)

Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων — Κρυπτογράφηση δεδομένων — Εφαρμογές διαδικτύου — Στατιστική επεξεργασία δεδομένων — Εργαστήρια εξάσκησης σε Word, Excel, εφαρμογές διαδικτύου.

Τεχνικές Προγραμματισμού (2 ακαδ. εξάμηνα, 2000 – 2001)
Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ (ΣΠΗΥ) του ΓΕΕΘΑ

Εισαγωγικό μάθημα προγραμματισμού για αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού (βλέπε και τη δημοσίευση [Β3]).

Επίβλεψη εργασιών

Διδακτορικές διατριβές

2017 – σήμερα
Συνεπιβλέπων (με τον Β. Δρακόπουλο) της διατριβής της Μ. Ναστάκου σε εφαρμογές και οπτικοποίηση μορφοκλασμάτων.
2014 – σήμερα
Μέλος της τριμελούς επιτροπής επίβλεψης της διατριβής του Σ. Κοντογεωργάκου, Δημιουργία προφίλ χρηστών μέσω παιγνιδιών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (επιβλέπων: Γ. Λέπουρας).
2012 – σήμερα
Μέλος της τριμελούς επιτροπής επίβλεψης της διατριβής του Γ. Κουγιουμτζόγλου, Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας με Εφαρμογή σε Θέματα Ασφαλείας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (επιβλέπων: Γ. Λέπουρας).
2012 – 2016
Μέλος της τριμελούς επιτροπής επίβλεψης της διατριβής του Κ. Βαρδή Δημιουργία κινηματογραφικής ποιότητας εικονικών περιβαλλόντων σε πραγματικό χρόνο, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (επιβλέπων: Γ. Παπαϊωάννου).

Μεταπτυχιακές διατριβές

2018
Δ. Σπυρέλης, Reporting & Advanced Visualization of Match/Teams’ Results. ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2013
Μ. Ναστάκου, L-Systems και υλοποίηση στο Scratch.
2013
Σ. Χωραΐτη, Θεωρία Παιγνίων και προβλήματα βελτιστοποίησης.
2012
Α. Παπαγεωργίου, Απλοποίηση τριγωνικών μοντέλων στην GPU.
2010
Α. Δανελάκης, Ε. Σαΐτη, Εκπομπή ακτίνων σε τετραεδρικά πλέγματα με χρήση επεξεργαστή γραφικών. Εργαστήριο Γραφικών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010).
2001
Α. Αγάθος, Ανακατασκευή και απλούστευση επιφάνειας. Εργαστήριο Γραφικών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών (σε συνεργασία με τον Θ. Θεοχάρη) (2001).

Πτυχιακές εργασίες

2017
Α. Βαμβακάρης, Σύστημα διαχείρισης πτυχιακών εργασιών.
2016
Γ. Λάκκας, Σύστημα υποστήριξης ιδιωτικού ιατρείου.
2016
Γ. Παρθένιος, Σύστημα διαχείρισης πτυχιακών εργασιών.
2015
Χ. Τζιάστας, Σύστημα υποστήριξης ιδιωτικού ιατρείου.
2013
Δ. Γιουρούκης, ChordViz, a Chord protocol visualization (σε συνεργασία με τον Χρ. Τρυφωνόπουλο).
2013
Γ. Καλλιβωκάς, Μέθοδοι οπτικοποίησης για εργαλεία ανάλυσης κειμένων.
2012
Α.-Ι. Κολιός, Υλοποίηση και σύγκριση αλγορίθμων τομής ευθείας-τετραέδρου σε GPU.
2006
Α. Δανελάκης, Ε. Σαΐτη, Σύστημα οπτικοποίησης πολλαπλών αναλύσεων διανυσματικών πεδίων επί τετραεδρικών πλεγμάτων. Εργαστήριο Γραφικών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2002
Α. Βλάχου, Α. Ντελλής, Οπτικοποίηση τετραδιάστατων μορφοκλασματικών συνόλων με χρήση τεχνικών πολλαπλών αναλύσεων. Εργαστήριο Γραφικών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών (σε συνεργασία με τον Θ. Θεοχάρη και τον Δρ Β. Δρακόπουλο).

Επικουρική πανεπιστημιακή διδασκαλία

Γραφικά Ι (5 εξάμηνα, 1997 – 2002)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ε’ εξάμηνο), Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φροντιστηριακές ασκήσεις (μετασχηματισμοί, προβολές, αποκοπή, καμπύλες Bézier) — Εργαστήριο OpenGL (εισαγωγή στο μοντέλο της OpenGL και στο GLUT, βασικά σχήματα, προβολές, μετασχηματισμοί, ιεραρχικοί μετασχηματισμοί για κινούμενες σκηνές, αποκοπή πίσω επιφανειών, Z-buffer) — Προετοιμασία και βαθμολόγηση εργασιών — Συμμετοχή στην κατάρτιση θεμάτων εξετάσεων και στη βαθμολόγηση γραπτών.

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (1 εξάμηνο, 1998 – 1999)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Α’ εξάμηνο), Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φροντιστηριακές ασκήσεις στη γλώσσα Pascal — Προετοιμασία και βαθμολόγηση εργασιών — Συμμετοχή στην κατάρτιση θεμάτων εξετάσεων και στη βαθμολόγηση γραπτών.

Πληροφορική Ι (1 εξάμηνο, 1997 – 1998)
Τμήμα Μαθηματικών (Α’ εξάμηνο), Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ετοιμασία πλήρους σειράς διαφανειών για τη διδασκαλία της γλώσσας Pascal — Φροντιστηριακές ασκήσεις — Προετοιμασία και βαθμολόγηση εργασιών.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (1 ακαδ. έτος, 1994 – 1995)
Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προετοιμασία και διαχείριση των υπολογιστών του εργαστηρίου — Διδασκαλία εισαγωγικών μαθημάτων MS-DOS, Windows και Word σε πρωτοετείς φοιτητές — Βαθμολόγηση εργασιών προπτυχιακών μαθημάτων (Πληροφορική Ι / ΙΙ, Δομές Δεδομένων, Αριθμητική Ανάλυση).

Διδασκαλία μαθημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Computer Science (Standard Level / High Level) (1 ακαδ. έτος, 2006 – 2007)
Πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου, Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη

Το Πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate Diploma Programme) είναι ένα διετές πρόγραμμα προετοιμασίας μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Σχεδιάζεται και εποπτεύεται από τον Οργανισμό Διεθνούς Απολυτηρίου και προσφέρεται διεθνώς σε περίπου 1.500 σχολεία.

To μάθημα Computer Science προσφέρεται σε δύο επίπεδα (κανονικό και υψηλό επίπεδο). Η ύλη του κανονικού επιπέδου περιλαμβάνει βασικά στοιχεία της Επιστήμης της Πληροφορικής (Αρχιτεκτονική Υπολογιστών — Παράσταση αριθμών (συστήματα αρίθμησης) — Αναπαράσταση δεδομένων — Λειτουργικά Συστήματα — Δίκτυα Υπολογιστών — Μεταγλωττιστές — Τεχνολογία Λογισμικού) καθώς και διδασκαλία προγραμματισμού σε Java. Η ύλη του υψηλού επιπέδου επιπλέον εμβαθύνει σε όλα παραπάνω θέματα θεωρίας, επεκτείνεται σε άλλα (Οργάνωση Αρχείων και Βάσεις Δεδομένων — Πολυπλοκότητα αλγορίθμων) και στον προγραμματισμό (Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός — Δομές Δεδομένων). Στα πλαίσια του μαθήματος οι μαθητές αναπτύσσουν ολοκληρωμένη εφαρμογή σε Java και τεκμηριώνουν αναλυτικά τη διαδικασία ανάπτυξης.