The following people are involved in SECRETA development:

Giorgos Poulis

Aris Gkoulalas-Divanis

Grigorios Loukides

Spiros Skiadopoulos

Christos Tryfonopoulos