ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ


UNIVERSITY OF PELOPONNESE

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΜΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

T.E. SIMOS
PROFESSOR
ACTIVE MEMBER OF THE
EUROPEAN ACADEMY OF
SCIENCES AND ARTS
   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ANNOUNCEMENTS