ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ


UNIVERSITY OF PELOPONNESE

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΜΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

T.E. SIMOS
PROFESSOR
ACTIVE MEMBER OF THE
EUROPEAN ACADEMY OF
SCIENCES AND ARTS

 

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

1. Αριθμητικές Μέθοδοι με Εφαρμογές στις Βιοιατρικές Επιστήμες
2. Αριθμητικές Μέθοδοι με Εφαρμογές στην Αστρονομία και Αστροφυσική


Οι υποφήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Σχολής Θετικών Επιστημών ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί ή απόφοιτοι Σχολής ΣΤΕΦ ΑΤΕΙ συναφών αντικειμένων με τα παραπάνω. Σύμφωνα με το Νόμο πρέπει να είναι επίσης κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισοδύναμου τίτλου της αλλοδαπής.

Θα προσμετρηθεί η γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον MATLAB και η γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλοντα συμβολικής άλγεβρας MAPLE και MATHEMATICA.

Απαραίτητα δικαιολογητικά προς κατάθεση:

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στα Ελληνικά και Αγγλικά)
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Για τίτλους της αλλοδαπής απαραίτητη είναι η προσκόμιση της αναγνώρισης του τίτλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
3. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας τόσο για τις προπτυχιακές όσο και για τις μεταπτυχιακές σπουδές
4. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
5. Τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια
6. Τυχόν ακαδημαϊκές ή επιστημονικές διακρίσεις
7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
8. Αντίγραφο της Διπλωματικής και Μεταπτυχιακής Διατριβής
9. Τουλάχιστον 3 συστατικές επιστολές
10. Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο οι υποψήφιοι θεωρούν ότι θα διευκολύνει στο σχηματισμό πληρέστερης εικόνας της περίπτωσής τους.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά 1, 5 και 8 να τα καταθέσουν και σε ηλεκτρονική μορφή

Για κάθε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στο Καθηγητή Θεόδωρο Η. Σίμο (http://users.uop.gr/~simos/) στη ηλεκτρονική διεύθυνση tsimos.conf@gmail.com.TWO PhD STUDENTSHIPS, UNIVERSITY OF PELOPONNESE, GREECE

Applications are invited for 2 Ph.D. Studentships on the following areas:

1) Numerical methods with applications in Astronomy and Astrophysics (non-stipendiary position)

2) Numerical methods with applications in Biomathematics  (non-stipendiary position)
 

The successful candidates should have a solid background in Mathematics, some experience in programming (particularly Fortran, Matlab, Mathematica and C) and a strong interest in Numerical Analysis.

Both positions are available immediately and the deadline for applications is June 30, 2012.

The application letter should be sent electronically together with a detailed CV and a brief summary of previous research experience (if any) to: Prof. Dr.  Theodore E. Simos (http://users.uop.gr/~simos/tsimos.conf@gmail.com. The short-listed candidates will be asked for 3 recommendation letters, which will need to be provided prior to the interview. For applicants outside Greece, interviews will be held via the internet (e.g. skype).

e-mails: 
tsimos.conf@gmail.com
simos@uop.gr

 
Website Visitor Tracker