ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ


UNIVERSITY OF PELOPONNESE

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΜΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

T.E. SIMOS
PROFESSOR
ACTIVE MEMBER OF THE
EUROPEAN ACADEMY OF
SCIENCES AND ARTS
   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Βαθμολογία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Βιβλιογραφία για Αριθμητική Ανάλυση

 Ύλη Μαθήματος  Σημειώσεις Matlab
 1η Σειρά Ασκήσεων  
 2η Σειρά Ασκήσεων  
 3η Σειρά Ασκήσεων  
 4η Σειρά Ασκήσεων  
 5η Σειρά Ασκήσεων  

Οι ασκήσεις θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση num-an@uop.gr μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί. Το e-mail πρέπει να έχει τίτλο TETY-Ε-MMM-AA ή ΤΕΤΤ-Ε-ΜΜΜ-ΑΑ, αναλόγως του τμήματος, όπου το Ε είναι το έτος φοίτησης, ΜΜΜ είναι τα 3 τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου του φοιτητή και ΑΑ ο αριθμός της σειράς ασκήσεων. Για παράδειγμα ΤΕΤΥ-2-021-01.

Το e-mail θα έχει απευθείας συνημμένα όλα τα αρχεία που ζητούνται και ΟΧΙ μέσα σε κάποιο αρχείο zip, rar κτλ., ΟΥΤΕ σαν αντικείμενα μέσα σε αρχείο doc κτλ.

Το βασικό αρχείο θα είναι ένα αρχείο κειμένου σε μορφή doc, rtf, ps, tex, pdf, ή xls, όπου θα περιέχεται η λύση των ασκήσεων και θα έχει το ίδιο όνομα (π.χ. ΤΕΤΥ-2-021-01.rtf), εκτός αν ζητείται κατευθείαν σε αρχείο .m της Matlab. Το κείμενο να είναι ευανάγνωστο (έντονα γράμματα και κενό στην αλλαγή των ασκήσεων κτλ). Μέσα στο αρχείο στον τίτλο να φαίνεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, το τμήμα του και τα τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου του.

Για κάθε διόρθωση που γίνεται, θα στέλνονται όλα τα αρχεία (όχι μόνο τα διορθωμένα) με το ίδιο όνομα σε όλα τα αρχεία που ξαναστέλνονται. Το μόνο που θα αλλάζει είναι ότι στον τίτλο του e-mail θα ακολουθεί η λέξη ΔΙΟΡΘΩΣΗ. π.χ. ΤΕΤΥ-2-021-01 (ΔΙΟΡΘΩΣΗ 2), αν πρόκειται για τη 2η διόρθωση.

Να ζητάτε πάντα απόδειξη παραλαβής κατά την αποστολή του e-mail. Επίσης κάντε carbon copy (cc) στο λογαριασμό σας, για να είστε σίγουροι ότι η επισύναψη και η αποστολή έγιναν με επιτυχία.

Σκοπός των ασκήσεων αυτών είναι η εφαρμογή όσων έχουν ειπωθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ώστε να γίνεται ευκολότερα η εμπέδωσή τους.

Τυχόν απορίες και σχόλια να στέλνονται στην ίδια διεύθυνση με τον ανάλογο τίτλο.