ΔΣ - Μέλη

Μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων μπορούν να είναι όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο εφόσον εγγραφούν ως μέλη καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό εγγραφής στον/ην Ταμία του Συλλόγου.

Τα μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου (2013-2015) είναι τα εξής:

 
Αγγελική Σπυροπούλου (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών) - Δ.Σ. Πρόεδρος
Μάριος Παπαλουκάς (Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού) - Δ.Σ. Αντιπρόεδρος
Τάκης Αλεξόπουλος (Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού) - Δ.Σ. Γενικός Γραμματέας
Μαρία Νικολακάκη, (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) - Δ.Σ. Ταμίας
Μάνος Σπυριδάκης, (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) - Δ.Σ. Μέλος
Γιώργος Πανουτσόπουλος (Τμήμα Νοσηλευτικής) - Δ.Σ. Μέλος
Βασιλική Αυγερινού (Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού) - Δ.Σ. Μέλος

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΔΣ παρελθόντων ετών:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Όσον αφορά το 2012, τα μέλη του ΔΣ ήταν τα εξής:

 
Μάνος Σπυριδάκης (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) Πρόεδρος
Σωτήρης Ρούσσος (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) Αντιπρόεδρος
Μιχάλης Φεφές (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) Γενικός Γραμματέας
Πάολα Ρόχας, (Τμήμα Νοσηλευτικής) Ταμίας
Τάκης Αλεξόπουλος (Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού) Μέλος
Γιώργος Πανουτσόπουλος (Τμήμα Νοσηλευτικής) Μέλος
Αγγελική Σπυροπούλου (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών) Μέλος

Όσον αφορά το 2011, τα μέλη του ΔΣ ήταν τα εξής:

 
Μιχάλης Φεφές (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) Πρόεδρος
Μάνος Σπυριδάκης (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) Αντιπρόεδρος
Μάριος Παπαλουκάς (Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού) Γενικός Γραμματέας
Λίνα Σαράντη (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών) Ταμίας
Βαρβάρα Γεωργοπούλου (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών) Μέλος
Παντελής Κωνσταντινάκος (Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού) Μέλος
Αγγελική Σπυροπούλου (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών) Μέλος

Το 2011 το ΠΑΠΕΛ είχε μέλος στη Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ την Βασιλική Αυγερινού

Όσον αφορά το 2009-2010, τα μέλη του ΔΣ ήταν τα εξής:

 
Αθανάσιος Κατσής (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) Πρόεδρος
Βασιλική Αυγερινού (Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού) Αντιπρόεδρος
Μιχάλης Φεφές (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Φωτόπουλος (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) Ταμίας
Ανδρέας Μαράς (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών) Μέλος
Γεώργιος Λέπουρας (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών) Μέλος
Χριστίνα Πολίτη (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών) Μέλος