Αρχική Σελίδα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπου του Συλλόγου των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2005 και έχει έδρα την Τρίπολη. Στο Σύλλογο συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ όπως ορίζεται από το καταστατικό του.

Βασικοί σκοποί του Συλλόγου είναι:

  1. Η προάσπιση και διεκδίκηση του σεβασμού των δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών των διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, όπως απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους.

  2. Η προώθηση των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και συναφών αιτημάτων των μελών του.

  3. Η προαγωγή της ελεύθερης ακαδημαϊκής διδασκαλίας, έρευνας και έκφρασης.